De Stichting

Stichting Marzee Collectie heeft ten doel:

  • het opbouwen en instandhouden van een museale Marzee Collectie, bestaande uit sieraden en objecten van hedendaagse sieraadontwerpers en kunstenaars;
  • de Marzee Collectie aanvullen door verwerving van werk van hedendaagse kunstenaars;
  • de Marzee Collectie voor het publiek toegankelijk houden;
  • het stimuleren van kennis en ontwikkelingen van het hedendaagse sieraad/object.

Voor meer informatie zie de oprichtingsakte / statuten van Stichting Marzee Collectie.

Stichting Marzee Collectie is een Culturele Algemeen Nut Beogende Instelling (RSIN 858246454)